Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Schimbări majore: OUG 5/2020 a intrat în vigoare. Florin Cîţu: Popririle pe conturi trebuie ridicate în cel mult o oră dacă s-a luat toată suma
7 februarie 2020
Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Actul normativ analizat aduce modificări foarte importante Codului fiscal, dar modifică și OG nr. 6/2019 privind unele facilități fiscale, în sensul extinderii perioadei.

Ordonanța intră în vigoare luni 03 februarie 2020.

Principalele modificări aduse sunt:

 1. a) Prorogarea unor termene;
 2. b) Modificări foarte importante de structură privind TVA;
 3. c) Modificări punctuale privind impozitul pe profit;
 4. d) Prelungirea unor termene privind depunerea planului de restructurare a datoriilor pentru contribuabilii aflați în sfera OG nr. 6/2019 privind unele facilități fiscale.

Să dezvoltăm aceste modificări.

 1. a)  Prorogarea unor termene:

Termenul pentru depunerea Declarației unice pentru impozitul pe venit și contribuțiile sociale, cu scadența la 15 martie 2020, se prorogă până în data de 25 mai 2020 inclusiv. Termenul de plată pentru impozitul pe venit și contribuțiile sociale corespunzătoare Declarației unice ce avea scadența în data de 15 martie 2020 se prorogă până pe data de 25 mai 2020.

Depunerea Formularului 230 – Cerere privind destinației reprezentând de până la 3,5% din impozitul pe venit datorat ce putea fi depus până în 15 martie 2020, se prorogă tot până în data de 25 mai 2020.

Obligația depunerii declarațiilor informative – formular 392A, formular 392B și formular 393, se suspendă până la data de 31 decembrie 2022.

 1. b) Modificări foarte importante de structură privind TVA:

În domeniul TVA, sunt transpuse în legislația națională Directiva nr. 1910/2018 și Directiva nr. 475/2019 privind modificarea Directivei nr. 112/2006 privind sistemul comun al TVA, transpunându-se noile condiții privind scutirea la TVA pentru livrări intracomunitare, stocuri la dispoziția clientului și alte modificări punctuale aduse legislației TVA.

După cum se cunoaște, procedura stocurilor puse la dispoziția unui client din alt stat membru este recunoscută de legislația din România încă din anul 2007. La fel și alte state membre aplică această procedură. Cu toate acestea, existau și state care nu utilizau procedura stocurilor la dispoziția clientului, cum era Germania.

În acest moment, de la 01 ianuarie 2020, toate statele membre utilizează procedura stocurilor la dispoziția clientului.

Această procedură înseamnă că o persoană ce deține un cod valid de TVA într-un stat membru, poate să transporte bunuri într-un alt stat membru, pe care să le pună la dispoziția unui client înregistrat în scopuri de TVA într-un alt stat membru, iar acest client să utilizeze periodic din bunurile primite de la furnizor.

Potrivit procedurii stocurilor la dispoziția clientului, la transportul bunurilor dintr-un stat membru în alt stat membru, nu se va considera că se realizează o livrare intracomunitară de bunuri sau o achiziție intracomunitară de bunuri.

Vor fi declarate livrări intracomunitare de bunuri sau achiziții intracomunitare de bunuri acele bunuri când vor fi utilizate de client.

Procedura de stocuri la dispoziția clientului trebuie realizată într-o perioadă de timp de maxim 12 luni de la data transferului.

Ordonanța dezvoltă situațiile prin care:

 • Bunurile nu au fost consumate în celălalt stat membru;
 • Bunurile au fost ulterior transferate către o altă persoană decât clientul inițial;
 • Bunurile au fost restituite înainte de încheierea perioadei de 12 luni.

Se reiterează faptul că persoana înregistrată în scopuri de TVA într-un stat ce expediază bunuri la dispoziția clientului va ține Registrul cu stocuri la dispoziția clientului, iar beneficiarul din celălalt stat membru va ține Registrul cu bunuri primite.

Din punctul de vedere al livrărilor intracomunitare scutite de TVA, legiuitorul utilizează sintagma că vor fi scutite de TVA livrările intracomunitare de bunuri către o persoană impozabilă sau către o persoană juridică neimpozabilă, ce comunică un cod valabil de TVA acordat de autoritatea fiscală dintr-un alt stst membru (nu este o modificare semnificativă).

Noutatea semnificativă constă în faptul că nu se acordă scutirea de TVA pentru livrări intracomunitare, dacă persoana ce a făcut livrarea intracomunitară nu depune Declarația recapitulativă formular 390 sau  aceasta nu conține informații corecte referitoare la livrare. Se acordă totuși scutirea de TVA dacă persoana ce efectuează livrarea justifică într-un mod corespunzător deficiența ”mod considerat satisfăcător de autoritatea fiscală competentă”.

Noul format al Declarației recapitulative 390 va fi adoptat prin Ordin al Președintelui ANAF.

Se clarifică situația livrărilor intracomunitare succesive privind alocarea transportului către operatorul intermediar. Vom detalia această procedură printr-un exemplu ce cuprinde două vânzări succesive efectuate de trei persoane înregistrate în scopuri de TVA astfel: societatea ROMÂNIA SRL în România, iar societățile SPANIA 1 SRL și SPANIA 2 SRL în Spania.

Societatea ROMANIA SRL vinde bunuri în condiția ex-works către societatea SPANIA 1 SRL, ce se obligă să efectueze transportul intracomunitar de bunuri din România în Spania. Societatea SPANIA 1 SRL revinde bunurile aflate pe teritoriul României înainte de transport, către societatea SPANIA 2, fără să cunoască acest fapt societatea ROMÂNIA SRL.

Dacă analizăm doar prima relație ROMÂNIA SRL – SPANIA 1 SRL, atunci societatea din România efectua o livrare intracomunitară de bunuri. În momentul în care urmează revânzarea bunurilor pe relația SPANIA 1 SRL – SPANIA 2 SRL, există o livrare intracomunitară de bunuri dar nu mai este efectuată de societatea ROMÂNIA SRL, ci de către societatea SPANIA 1 SRL.

Consecințele sunt: ROMÂNIA SRL facturează cu TVA din România, SPANIA 1 SRL trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România înainte de cumpărarea bunurilor, iar aceasta efectuează livrarea intracomunitară scutită de TVA către SPANIA 2 SRL.

 1. c) Modificări punctuale privind impozitul pe profit:

Din punctul de vedere al impozitului pe profit, modificările sunt foarte tehnice și se adresează persoanelor ce utilizează deductibilitatea limitată a dobânzii pentru împrumuturile între entități afiliate și asociate.

Legiuitorul dorește să elimine dubla deducere a acestor cheltuieli de dobândă, când plățile de dobânzi se fac între diverse sedii permanente ale aceleiași entități. Desigur, se extinde categoria persoanelor ce au calitatea de plătitor de impozit pe profit.

 1. d) Prelungirea unor termene privind depunerea planului de restructurare a datoriilor:

Debitorii bugetari cu datorii mai mari de 1.000.000 lei la buget au avut anul trecut posibilitatea notificării autorității fiscale până la data de 31 octombrie 2019 pentru restructurarea datoriilor scadente la 31 decembrie 2018.

OG nr. 6/2020 extinde perioada pentru care se mai poate realiza depunerea notificării de la data de 01 februarie 2020 la data de 31 martie 2020.

Ulterior, după depunerea documentației prevăzute de ordonanță, solicitarea de restructurare a datoriei se poate depune până la 31 iulie 2020.

Debitorii pentru care se va obține acordul Comisiei europene având în vedere ajutorul de stat, vor putea depune Cererea de restructurare a datoriilor în termen de 6 luni de la data la care se agreează cu Comisia europeană, acordarea acestor facilități.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *